Home

ДОГОВІР ПРОДАЖУ КВИТКІВ

(Публічна оферта)

 


Дана оферта є офіційною пропозицією ТОВ «РЕАЛМАТРІКС» (код юридичної особи за ЄДРПОУ 43255329) укласти договір купівлі-продажу товарів / послуг (квитків / права доступу до послуг) дистанційним способом в т.ч. з використанням мережі Інтернет, і розміщує дану публічну оферту на наступному сайті: https://realmatrix.io/ Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції ТОВ «Реалматрікс» (акцептом), укласти даний електронний договір, вважається факт оплати Покупцем квитка / електронного квитка на умовах цього Договору в строки і за цінами, вказаними на інтернет-сайті ТОВ «Реалматрікс»

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1 У цьому документі наведені нижче терміни використовуються як в однині, так і в множині (якщо інше не випливає за змістом терміна і/або визначення) в наступних значеннях:

 •  "Анулювання" - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переміщенням їх у вільний продаж в Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично після закінчення Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).
 •  "Квиток" - документ, що формується з використанням автоматизованої системи на бланку, що засвідчує право Покупця на відвідання (прохід, перегляд, участь, прослуховування) Заходу, що містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, яке виділене Покупцеві, вартості послуги відвідування Заходу та суму сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.
 •  "Електронний квиток" - документ, що формується з використанням автоматизованої системи на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, який містить штрих-код, номер замовлення,
  прізвище та ім`я особи, яка отримує послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділеному Покупцеві місці, вартості послуги відвідування заходу і суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та / або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду і/або можливості отримання квитка безпосередньо в точці/точках продажу місця проведення Заходу перед початком Заходу згідно умов цієї Оферти.
 •  "Бронь" - сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.
 •  "Період дії броні" - період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлене в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії броні.
 •  "Замовлення" - один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.
 •  "Захід" - розважальна подія, відвідування якої можливо тільки після пред`явлення спеціального документа - квитка та/або електронного квитка.
 •  "Організатор заходу" - юридична особа індивідуальний підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходів на підставі відповідних договорів.
 •  "Оферта" - цей договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи, опублікований на сайті: https://realmatrix.io/ і/або доступний на вимогу покупця в точках продажів квитків.
 •  "Покупець" - фізична або юридична особа, яка використовує послуги Організатора заходів з бронювання та оформлення квитків на умовах дотримання цієї Оферти.
 •  "Одержувач квитка" - Покупець, або фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, а також володіє правом провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти.
 •  "Сервісний збір" - грошові кошти, додатково стягуються з Покупця при реалізації квитків за надані послуги бронювання і оформлення квитків, нерозривно пов`язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи. Величина Сервісного збору для кожного квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитку, традиційно - 10% (десять відсотків), але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі,
  індивідуально встановленому Агентом.
 •  "Система" - автоматизована інформаційна система, програмний комплекс, призначений для бронювання квитків і складається з web-порталу https://realmatrix.io/, і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з квитком (в тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка квитка (в тому числі Електронного квитка) та випуску квитка (в тому числі Електронного квитка) збереження унікальних серії і номера квитка (в тому числі Електронного квитка).
 •  "Точка продажу" - каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу квитків.
 •  "Ігрова сесія" - відвідування атракціону з моменту входу гравця в портал. Тривалість однієї ігрової сесії дорівнює 15 хвилин.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Дана оферта регламентує умови і порядок продажу квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Організатора заходу і Покупця.
2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах
не допускається.
2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж квитків, в тому числі електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця по підставі не згоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов і оплати квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитків можливий лише в порядку і на умовах, встановлених цією офертою.

2.4. При придбанні квитків юридичною особою оплата квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора заходу на підставі рахунку, що виставляється Організатором заходу.

2.5. Організатор заходу має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в Точках продажів. Використання Покупцем послуг після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт https://realmatrix.io/, так і в Точках продажів, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Дана Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті https://realmatrix.io/ і діє безстроково.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки (останнє за додаткову плату, що стягується крім Сервісного збору) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту - Послуги).

3.2. Організатор заходу не несе відповідальності за дії третіх осіб з продажу квитків, що діють від свого імені і/або від імені Організатора заходу.

3.3.Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Організатору заходу своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Організатором заходу в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім`я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (в разі надання послуг з доставки квитків) та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Організатору заходу право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених даною офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомленнях про Заходи, квитки на які реалізуються Організатором заходу. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв`язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних - безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно наданих їм і третіми особами при оформленні квитка, і всі ці особи ознайомлені і згодні з офертою.

 

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

 

4.1 Справжня оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Організатором заходу з купівлі-продажу Квитків. Ухвалення Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цієї Оферти (акцепт оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильний висновку письмового договору (п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

а) звернення до Точки продажу і/або звернення до Інтернет-сайту Організатора заходів, Агента та/або субагентів, і/або дзвінок до Контактного центру Агента та / або субагентами;

б) вибір конкретного Заходу та категорії квитка /-ів з наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, і за умови оформлення доставки квитка /-ів - адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання квитка: Квитка або Електронного квитка, виробляє оплату Замовлення відповідно до обраного Покупцем способом придбання і відповідного такому способу придбання способу оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Оплативши послугу Замовлення Покупець, або отримує Квиток самостійно в Точках продажів, або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

4.5.1. При замовленні квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Агента та / або субагентами Покупцеві повідомляється ( надсилається sms-повідомлення на контактний номер телефону та (або) електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі прізвищем і ім'ям Покупця) при отриманні квитка в Точці продажу або при отриманні квитка при його доставці. При зверненні в Точку продажів отримання квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша важлива інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті https://realmatrix.io/ і є невід'ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки на вказаний Покупцем адреса електронної пошти. Відправка Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем обов'язки по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі справляння Сервісного збору).

 

5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

 

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Організатором заходу, інформація про які знаходиться на сайті https://realmatrix.io/ і в Точках продажу.

5.2. Платіж визнається здійсненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження грошових коштів в касу Точки продажу.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Організатора заходу і Точках продажів Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим касир в Точці продажу квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на web -сайті Організатора заходу і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про які надана на web -сайті.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п.5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При несплаті або на якусь частину оплати Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданими і анулюється.

 

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

6.1. Кошти, що надійшли Організатору заходу в якості оплати квитка / Електронного квитка, підлягають поверненню Покупцю тільки в разі скасування Заходу і неможливістю його перенесення на інший час/день. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення квитків в разі скасування Заходу можна ознайомитися на web-сайті https://realmatrix.io/.

6.2. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка пп6.1.

6.3. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитка/ів завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору і вартості доставки замовлених і оплачених Покупцем Квитка/-ів (якщо доставка була замовлена і

оплачена Покупцем ).

6.4. Повернення грошових коштів при загублені, пошкоджені Квитка/-ів, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією не проводиться.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

 

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну квитків на Заходи та сервісні послуги інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання квитків.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявних категоріях Квитків та іншої інформації щодо Заходів, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Організатора заходу та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайтіhttps://realmatrix.io/ При цьому Організатор заходу має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажі квитків.

7.1.3. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих на сайті і/або Точках Продаж. При цьому, Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.5. За власним вибором купувати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід допускається.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією офертою. Така відмова несе за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Організатора заходу.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки квитків і умовами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка/-ів, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Організатору заходу. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Організатора заходу за некоректно оформлений Покупцем з використанням web-сайту Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час здійснення оформлення.

7.2.3. Оплатити в повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

7.2.4. У разі придбання квитка за допомогою web -сайту за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися в Точки Продажу не пізніше дати проведення Заходу для отримання квитка. У момент звернення для отримання квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача квитка. Пред`явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Одержувач квитка не справив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, не залежних від Організатора заходу, Організатор заходу визнається таким, що виконав свої зобов'язання, передбачені цією офертою.

7.3. Організатор заходу має право без відшкодування вартості придбаного квитка / електронного квитка та інших, виконаних Покупцем витрат, не допустити до заходу Покупця, який придбав квиток, але на момент його пред'явлення (на момент проведення заходу за участю Покупця):

- не досяг 12 річного віку,

- знаходиться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або перебуває під впливом інших препаратів, що впливають на реакцію (має ознаки такого сп`яніння, на розсуд адміністрації місця проведення заходу),

- знаходиться в агресивному або іншому, небезпечному для оточуючих стані,

- має явні ознаки захворювань (простудних, шкірних, захворювань опорно-рухового і / або вестибулярного апарату, захворювання або пошкодження органів зору, слуху) і інші ознаки захворювань, які на розсуд адміністрації місця проведення заходу можуть бути небезпечні як для самого Покупця (під час проведення заходу з його участю) так і для інших відвідувачів заходу та місця його проведення.

- знаходиться в стані, що може загрожувати гігієнічному стану місця проведення заходу та / або його відвідувачам,

- знаходиться в стані вагітності, Покупець не має права пред'являти претензії до Організатора заходу в разі неодержання квитка до дати проведення Заходи з причин, не залежних від Організатора заходу.

7.3. Організатор заходу має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти дану Оферту на викладених в ній умовах відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і наданні Послуг.

7.3.3. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи, в тому числі web-сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати у вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати квитка або Електронного квитка перед тим, як зробити продаж квитка.

7.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачено в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлене для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Організатор заходу зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

- необхідну інформацію про Заходу.

- необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані квитки в разі скасування Заходу.

- інструкції для оформлення / оплати / отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Організатор заходу публікує на сайті і надає в Точках продажів і каси.

7.4.2. Чи не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформленим до Замовлень.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань, передбачених цією офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Організатора заходу перед Покупцем обмежується розміром вартості квитка.

8.3. Організатор заходу не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Покупця і / або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов`язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих їм своїх особистих даних.

8.5. Організатор заходу не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння їм інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання даних Послуг.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов`язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні лиха і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Організатор заходу не несе відповідальності за працездатність і (або) захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем на певний веб-сайту Організатора заходу, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.8. Всі претензії або позови, пов'язані з цією офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Організатором заходу не будуть.

8.9. Покупець несе всі ризики пов'язані з можливим погіршенням здоров'я, під час відвідування Заходи через відомі або невідомих (прихованих) захворювань Покупця, загострення і / або прояв яких може бути спровоковано аудіо- або візуальним обладнанням і контентом, які використовуються Організатором заходу під час проведення Заходи і не має права вимагати від Організатора відшкодування будь-якої шкоди (в тому числі морального і матеріального характеру) в зв'язку з цим. Покупець розуміє і приймає, що в разі, якщо покупець перед проведенням заходу з його участю попередив про наявність у нього захворювань, що викликають епілептичні або інші напади і напади, про наявність у нього серцево-судинних захворювань, вагітності чи іншого стану / захворювання які можуть загостритися (погіршитися) через аудіо- та / або відео-, і / або іншого контенту, використовуваного при проведенні заходу, йому буде відмовлено в проведенні заходу з його участю без компенсації вартості квитка / Електронного квитка. Якщо інформація про стан здоров'я, що не дозволяє Покупцеві брати участь в заході була скрита від організатора, то Покупець (його представники та інші зацікавлені особи) не має права пред`являти будь-які претензії до Ороганізатору заходи і / або його працівникам унаслідок погіршення стану його здоров'я і / мул загострення захворювання, включаючи гострі загострення, ктор могли привести або привели до летальних наслідків.

8.10. Організатор заходу не несе відповідальності за будь-які збитки Покупця, якщо даний шкода заподіяна йому через порушення Покупцем правил перебування на заході і / або невиконанням вказівок (в т.ч. усних) інструкторів, співробітників і / або адміністрації заходи або місця його проведення.

8.11. Покупець несе повну відповідальність за умисне і / або необережне заподіяння шкоди майну Організатора заходи, пошкодження місця проведення заходу (його частин, конструкцій, обладнання) і / або обладнання за допомогою якого проводиться захід (надаються послуги при проведенні заходу за участю Покупця), в повному обсязі затвердженої Організатором заходу, вартості пошкодженого або знищеного майна.

 

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

 

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою справжню адресу електронної пошти, телефону, а також вказати свої прізвище та ім'я Отримувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсної адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача квитка, паспортні дані), а так само в разі надання неправдивої або недійсною інформації, Організатор заходу має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він в повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкового або недійсного електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток направляється Покупцю на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленої цим пунктом, Покупець в повній мірі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Принципіалом / Організатором Заходу у відвіданні Заходу.

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Організатором Заходи і на це вказано Організатором заходу в момент оформлення Електронного квитка на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред'явити Електронний квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження і захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред'явлений першим.

9.7. Володар електронного квитка, чиї персональні дані зафіксовані в електронному квитку (Покупця або Одержувача квитка), за погодженням з Організатором заходу має право звернутися в Точки Продажу до проведення Заходу для отримання квитка (замість Електронного квитка) на підставі документа, що посвідчує особу. У разі обміну Покупцем / Одержувачем квитка Електронного квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець/Одержувач квитка втрачає право здійснити прохід на Захід по Електронному квитку. В такому випадку прохід на Захід здійснюватиметься тільки по квитках.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

 

10.1. Спірні питання, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору заходу в письмовому вигляді з додатком документів, що обгрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що надійшла, розглядається Організатором заходу в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, що виникли суперечки підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

11.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатора заходу і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.

11.2. Організатор заходу має право змінювати умови цієї Оферти без додаткового

повідомлення Покупця.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
МИ У СОЦМЕРЕЖАХ
Мобільні застосунки
||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||